Communicatie

Non verbaal

Negentig procent van de eerste indruk is gebaseerd op lichaamstaal!
Houding en mimiek, gebaren met de handen, oogcontact, stem; het zijn allemaal uitingen van non-verbale communicatie. Wie bewust is van zijn manieren van non-verbale communicatie en welk effect deze hebben, kan hier effectief mee omgaan.

Verbaal

Het doel van een presentatie is dat je een boodschap of informatie wilt overbrengen. De opbouw van je presentatie en je manier van communiceren zijn daarbij belangrijk. Maar ook welke woorden je gebruikt en formeel of informeel taalgebruik zijn van invloed op hoe je overkomt en of jouw verhaal serieus wordt genomen.