Coaching

Mensen in de zorg werken vanuit hun hart en doen alles voor “de ander”. Dat is prachtig, maar ook een enorme valkuil. Want wie zorgt er voor hen? Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Dat is een opdracht voor ieder individu aan zichzelf, maar ook voor organisaties om goed voor haar medewerkers te zorgen.

Omdat ik mijn hele leven in de zorg heb gewerkt, op alle niveaus, weet ik als geen ander hoe het eraan toegaat. En door mijn opgedane ervaring weet ik ook hoe het anders kan. Mijn droom is kleur in de zorg te brengen en professionals en leidinggevenden stevigheid te geven, waardoor zij authentiek met hun unieke persoonlijkheid en kwaliteiten hun bijdrage kunnen leveren in het werk.

In tijden van verandering is het belangrijk dat er een stevig fundament wordt gelegd. De basis moet op orde zijn, mensen moeten weten wie ze zijn en wat ze te bieden hebben. Ik kan organisaties ondersteunen bij het realiseren van deze stevigheid door professionals in hun te kracht zetten met concrete en praktische handvatten.

Door kanteling in organisaties worden van mensen in de zorg andere rollen en vaardigheden verwacht. Behalve dat vaak niet duidelijk is wat er dan precies verwacht wordt, weet de professional vaak niet wat hij of zij “in huis” heeft: wat zijn mijn kwaliteiten, welke teamrol past bij mij en hoe kan ik goed samenwerken met mijn collega’s? Dit zijn vragen die dan spelen.

Zowel individueel als teamgericht bied ik coaching aan, die erop is gericht om stevigheid te creëren.

Inzicht in en bewustwording van kwaliteiten en drijfveren vormen de basis van waaruit ik werk. Door inzicht ontstaat er meer begrip voor jezelf, dit helpt om je sterker te voelen en dit ook uit te dragen. Ik maak hierbij o.a. gebruik van verschillende coachinstrumenten en een online testmethode (https:/www.persoonlijkekracht.nl/francien-steunenberg/).