Home

De zorg is volop in beweging, of het nu om zelfsturing gaat of cultuurverandering. Veranderingen brengen onzekerheid met zich mee, waardoor mensen die hiermee te maken krijgen teruggeworpen worden op zichzelf en de vraag gaan stellen: wie ben ik eigenlijk en wat wil ik en wat kan ik?

 

Mensen in de zorg werken vanuit hun hart en doen alles voor “de ander”. Dat is prachtig, maar ook een enorme valkuil. Want wie zorgt er voor hen? Je kunt pas goed voor een ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Dat is een opdracht voor ieder individu aan zichzelf, maar ook voor organisaties om goed voor haar medewerkers te zorgen.

 

In tijden van verandering is het belangrijk dat er een stevig fundament wordt gelegd. De basis moet op orde zijn, mensen moeten weten wie ze zijn en wat ze te bieden hebben.

Ik kan organisaties ondersteunen bij het realiseren van deze stevigheid door professionals in hun te kracht zetten met concrete en praktische handvatten.

 

Ik ben als een rots in de branding,

zorg voor grond onder de voeten en een solide basis.